Scurt istoric

Istorie Noiembrie 24, 2014

Biserica cu hramul Sfinţii Atanasie şi Chiril este amplasată în centrul vechi al oraşului şi a fost construită între anii 1672 – 1674. Despre ctitor putem spune ca istoricii nu au căzut de acord asupra ctitorului acestei biserici. Unii vehiculează numele doamnei Margarita, soţia domnitorului Simion Movilă, iar alţii vorbesc despre un ierarh cu numele Atanasie Patelaros, ierarh care era administrator al bunurilor mănăstireşti greceşti din Moldova. 

Biserica a fost distrusă de un incendiu, în secolul al XIX-lea, apoi a fost afectată de bombardamentele din cel de-al doilea Război Mondial şi de cutremurele care s-au succedat la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea. Iniţial, biserica a fost pictată, dar astăzi nu se păstrează nimic din pictura bisericii.

Perimetrul în care a fost construită biserica era în afara zidurilor cetăţii vechi a oraşului Iaşi, pe locul numit Cimitirul săracilor.

Biserica este construită în formă de navă, în stilul clasic moldovenesc. Deasupra pronaosului este construit turnul clopotniţa. În opinia unor istorici biserica are una dintre cele mai frumoase catapetesme din Moldova.

La începutul sec. XIX în această biserică a luat fiinţă primul cor bisericesc din Moldova condus de celebrul profesor Gheorghe Burada, compozitor al „Uverturii naţionale” şi dirijor al Filarmonicii de Stat din Iaşi.